Arbeidstidsplaner
Skift- og turnusplaner kan være et vanskelig tema for mange. Dette er en liten sjekkliste til bruk ved arbeidstidsplanlegging.